INSPECTIERAPPORT


Jaarlijks worden wij gecontroleerd door de GGD of wij voldoen aan alle wettelijk bepaalde eisen die betrekking hebben op het runnen van een BSO. Door middel van een onverwachts bezoekmoment controleert de GGD ons op allerlei verschillende punten en deze worden verwerkt in een inspectierapport.

Inspectierapport 2020

Bellen  Sport-BSO Flekss 2018 | Design by Webconexus