KLACHTEN


Sport-BSO Flekss staat per 1 januari 2016 geregistreerd bij de geschillencommissie. Via de onderstaande link staat beschreven hoe de klachtenprocedure bij Sport-BSO Flekss in gang wordt gezet.


Bellen  Sport-BSO Flekss 2018 | Design by Webconexus