REKENTOOL KINDEROPVANGTOESLAG


Bereken handig en snel uw geschatte maandelijkse kosten en kinderopvangtoeslag via onze rekentool. Vul de basisschool van uw kind en het toetsingsinkomen van uw gezin in. U ziet meteen wat u verwacht terug te krijgen aan kinderopvangtoeslag en wat dit dan betekent voor uw netto maandelijkse lasten.

Belangrijk: Deze rekentool is slechts een indicatie, werkelijke bedragen kunnen verschillen en er zijn verder geen rechten ontleend aan de uitkomst.


  • Basispakket
  • Vakantiepakket
  • Voorschoolspakket
  • Comfortpakket

HOE WORDT HET BASISPAKKET BEREKEND?


Het aantal uur per dag op de buitenschoolse opvang is berekend op basis van de eindtijd van de gekozen basisschool. Deze uren zijn * het aantal schoolweken gedaan (40) en hierna gedeeld door 12 (maanden). Het berekende aantal uur per maand wordt vervolgens vermenigvuldigd met het uurtarief van het basispakket (€6.65).


HOE WORDT HET VAKANTIEPAKKET BEREKEND?


Bij Flekss heeft u recht op 9 van de 12 vakantieweken per jaar. Wij gaan er vanuit dat u minimaal 3 van de 12 vakantieweken zelf vrij bent. Een vakantiedag is altijd een vast aantal uur (07:30-18:30). Dit wordt vervolgens * 9 (rechtmatige vakantieweken) gedaan en gedeeld door 12 (maanden). Hierna wordt het vermenigvuldigd met het uurtarief van het vakantiepakket (€6.65).


HOE WORDT HET VOORSCHOOLSPAKKET BEREKEND?


Het voorschoolspakket is een vaste tijd voor een schooldag (07:30-08:30). Deze uren worden verder niet doorberekend. Er wordt standaard 4 uur gerekend per maand. Dit wordt vervolgens vermenigvuldigd met het uurtarief van het voorschoolspakket (€6.65).


HOE WORDT HET COMFORTPAKKET BEREKEND?


Het comfortpakket is het basispakket + vakantiepakket. Deze twee berekeningen worden bij elkaar opgeteld en vervolgens vermenigvuldigd met het uurtarief van het comfortpakket (€6.55).GEINTERESSEERD?


Vraag meteen vrijblijvend een proefmiddag aan. Vul uw gegevens in en wij bellen u even terug. Wij leggen precies uit wat de proefmiddag inhoudt en wat u kunt verwachten.Bellen  Sport-BSO Flekss 2018 | Design by Webconexus